04 اسفند 1398
En | 
ايجاد ظرفیت جديد براي ثبت نام

edit ايجاد ظرفیت جديد براي ثبت نام

تاریخ انتشار: 1398/09/27|   بازدید: 282 |  print

ايجاد ظرفیت جديد براي ثبت نام متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در شهرهاي زنجان و آب بر استان  زنجان

 

متقاضی محترم طرح اقدام ملی مسکن

با توجه به ايجاد ظرفیت جديد براي ثبت نام در شهرهاي زنجان و آب بر استان  زنجان به ( سامانه ثبت نام در اين شهرها در روز شنبه مورخ 30/09/98 مجدداً باز خواهد شد.)

لذا متقاضیان ثبت نام طرح اقدام ملي در شهرهاي مذکور مي توانند از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/9/30 با مراجعه به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملي مسكن نسبت به ثبت نام اقدام نمايند. لازم به ذکر است به دلیل محدوديت زمین دولتي در اين شهرها، ظرفیت ايجاد شده براي ثبت نام نیز محدود مي باشد از اين رو پس از تكمیل ظرفیت در هر کدام از شهرها، سامانه ثبت نام براي آن شهر بسته مي شود." در صورت عدم ثبت نام شما در سامانه مذکور هیچگونه تعهد ومسئولیتی متوجه اداره کل راه و شهر سازی استان نخواهد بود.

مسعود بیات منش مدیر کل را ه وشهرسازی استان زنجان

  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد