04 اسفند 1398
En | 
دو انتصاب  دراداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

edit دو انتصاب دراداره کل راه و شهرسازی استان زنجان

تاریخ انتشار: 1398/09/16|   بازدید: 197 |  print

طی حکمی از سوی مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهر سازی استان زنجان معاون املاک وحقوقی و رییس اداره هماهنگی ستاد باز آفرینی شهری اداره کل راه و شهر سازی استان منصوب شدند.

 

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی زنجان، مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهرسازی در حکمی آقای عبداله حیدری را به عنوان سرپرست معاونت املاک وحقوقی و آقای کاوه صدیق را به عنوان سرپرست اداره هماهنگی ستاد باز آفرینی شهری منصوب کرد .

 درقسمتی از این حکم خطاب به رسولی چنین آمده است :

امید است با استفاده از توان علمی، برنامه ریزی مناسب ، بکار گیری روشهای نوین و بهره گیری ار منابع  و امکانات موجود و تجارب انباشته مدیران و کارشناسان ، همچنین تعامل سازنده با سایر دوایر و دستگاههاب مرتبط جهت نیل به اهداف و مامویت ها این اداره کل در چهارچوب وظایف سازمانی موفق ومید باشید.

در ادامه از زحمات آقایان محمد همتیان که قبل از این عهدارمسئولیت املاک وحقوقی واکبر نظری اداره هماهنگی ستاد باز آفرینی شهری بود با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد