01 آبان 1400
En | 

طرح شکایات

شکایت به مواردی اطلاق می شود که درخواست پس از پیگیری از روال قانونی خود بنا به دلایلی دچار مشکل شده است. اگر شكايتی از يكي از سازمان ها، شركت ها، معاونت ها و ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازي داريد می توانید در این بخش شکایت خود را ثبت نمایید.

قبل از ثبت شکایت توصیه می شود تا ابتدا سایر خدمات حوزه های مختلف سامانه (مانند رفع مشکل راه، گزارش مشکلات مسافرت با قطار، گزارش مشکلات مسافرت با هواپیما، گزارش مشکلات فرودگاه و...) را بررسی نمایید و در صورت یافتن خدمت مرتبط، درخواست خود را در آن بخش ثبت نمایید.