01 آبان 1400
En | 

نحوه توسعه حوزه حمل و نقل هوایی با تسهیلات صندوق توسعه ملی/ خريد هواپيمای نو به شرايط مذاكرات بستگی دارد

امینی در گفتگو با پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي مطرح كرد:

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین ناوگان هوایی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی مطرح است گفت: اینکه چقدر و چه میزان بتوانیم از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنیم، برآورد اولیه مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد دلار است.

امیر امینی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه توسعه حوزه حمل و نقل هوایی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: بحث تأمین ناوگان هوایی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی مطرح است. البته برای خرید هواپیمای نو باید دید شرایط مذاکرات چه می‌شود. وی افزود: هم‌اکنون نوترین هواپیمایی که می‌توان خرید ۱۰ سال سن دارد. ضمن آنکه هواپیمای نو با کیفیت خوب گران است و با ۵۰-۴۰ میلیون دلار نمی‌شود هواپیمای خوب خرید بنابراین حداقل باید ۲۵۰ میلیون دلار هزینه کرد. معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: درحال‌حاضر ناوگان هوایی کشور ۱۴۰ هواپیمای فعال و ۱۱۵ فروند غیرفعال دارد. طبق قانون برنامه باید ناوگان هوایی به ۳۴۴ فروند برسد، یعنی حدود ۲۰۰ هواپیمای جدید باید خریداری شود که اعتبار لازم برای تأمین مالی آن رقم خیلی کلانی می‌شود. اینکه چقدر و چه میزان بتوانیم از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنیم، برآورد اولیه مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد دلار است. البته هنوز با صندوق توسعه ملی وارد مذاکره نشدیم. انشاءالله امسال فرایندهایش دنبال شود. در بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه ۹۴ آمده است: به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شركتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام نماید./