| 08 مهر 1399
En | 

متقاضی محترم طرح اقدام ملی مسکن خواهشمند است قبل از ورود به سامانه و انتخاب پروژه مطالب زیر را به دقت مطالعه  فرمایید:

  طرح اقدام ملی مسکن دراجرای ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و جزء 2 ذیل بند ب ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه به منظور کمک به تامین مسکن فاقدین مسکن در چهار چوب قانون ساماندهی، به استناد مجوز ماده 2 قانون مذکور و زمین های تحت تملک دولت جهت حمایت از تولید انبوه مسکن توسط بخش غیر دولتی به متقاضیان این طرح اختصاص می یابد

واگذاری زمین

در طرح اقدام ملی واگذاری زمین به دو روش فروش اقساطی یا اجاره 99 ساله انجام می شود. چنانچه قیمت کارشناسی روز زمین در پروژه ای کمتر از  یک سوم قیمت ساخت باشد واگذاری زمین به شکل اجاره 99 ساله خواهد بود، و در صورتی که قیمت کارشناسی روز زمین بیشتر از یک سوم قیمت ساخت باشد واگذاری به شکل فروش اقساطی خواهد بود.

در روش 99 ساله متقاضی هزینه ای بابت زمین پرداخت نخواهد کرد اما در حالت فروش اقساطی، هزینه زمین بصورت اقساط 5 ساله از متقاضی دریافت خواهد شد. بدیهی است سند مالکیت نوع 99 ساله بصورت اعیانی و سند مالکیت فروش اقساطی بصورت سند عرصه و اعیان برای متقاضی صادر خواهد شد.

آماده سازی زمین

چنانچه زمین تخصیص یافته به طرح اقدام ملی آماده سازی شده باشد هزینه آماده سازی در قیمت زمین مستتر خواهد بود (قیمت کارشناسی روز زمین با لحاظ ارزش افزوده ناشی از آماده سازی محاسبه می گردد).چنانچه اراضی تخصیصی  آماده سازی نشده باشند ، معادل 10تا 15درصد ارزش زمین بر اساس قدر السهم هر واحد مسکونی بابت هزینه آماده سازی در ابتدا از متقاضی اخذ می گردد و مازاد هزینه آماده سازی زمین نیز به صورت اقساط اخذ خواهد شد. 

قیمت واحد های مسکونی

طبق بند 1-1-4 شیوه نامه طرح اقدام ملی، قیمت اعلام شده نهایی نبوده و قیمت نهایی پس از اتمام عملیات اجرایی و بر اساس قیمت تمام شده ساخت پروژه مشخص و مابه التفاوت از متقاضی اخذ خواهد شد. هزينه صدور پروانه ساختمانی، خرید انشعابات آب و فاضلاب، برق و گاز، و هزینه های مربوط به طرح و اجرای آماده سازی، محوطه سازی و حصارکشی اخذ پایان کار، تهیه نقشه تفکیکی، صورتمجلس تفکیکی، صدور سند، نقل و انتقال به متقاضی، ترهین در بانک، اخذ دفترچه اقساط در قیمت این تفاهمنامه لحاظ نشده است.

 تامین مالی

تامین مالی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن از طریق آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد. نحوه پرداخت تسهیلات به شرح جدول ذیل خواهد بود. توضیح اینکه جدول زیر صرفاً نحوه پرداخت وام بوده و بانک آن را به طور خودکار به پیمانکار پرداخت خواهد کرد.

پایان اجرای فنداسیون

15 درصد سهم آورده متقاضی

پایان اسکلت و سقف

25 درصد سهم آورده متقاضی

پایان سفت کاری

25 درصد سهم آورده متقاضی

پایان نازک کاری

20 درصد سهم آورده متقاضی

تحویل واحد

15 درصد سهم آورده متقاضی

 

پرداختی متقاضی شامل؛ پرداخت هزینه ساخت ( 300 میلیون به قیمت امروز که 100 میلیون تومان آن وام می باشد) و قیمت زمین (در نوع فروش اقساطی) می باشد. که هزینه زمین در طول 5 سال بصورت اقساطی از متقاضی اخذ خواهد شد. توضیح اینکه متقاضی می تواند دوسال پرداختی نداشته باشد و برای سه سال آخر تقسیط صورت گیرد. قیمت ساخت نیز در شش قسط پرداخت خواهد شد که قسط اول آن به مبلغ 40 میلیون تومان به هنگام ثبت نام توسط متقاضی پرداخت گردیده و مابقی در 5 قسط پرداخت خواهد شد. شایان ذکر است نحوه تقسیط وام  100 میلیون تومانی با دوسال تنفس و در طول 10 سال صورت خواهد گرفت.

در هر یک از مراحل پرداخت چنانچه متقاضی حداکثر بعد از یک ماه پس از ابلاغ،  واریز آورده مربوط به آن مرحله اقدام ننماید ادره کل راه و شهر سازی یا کارگزار اخطاریه ای برای متقاضی ارسال و 15 روز جهت واریز آورده مهلت تعیین می نماید. چنانچه متقاضی در مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت سهم خود اقدام ننماید از طرح اقدام ملی حذف و نفر جایگزین معرفی خواهد شد.

متقاضیان باید از بین پروژه های موجود و متناسب با توان مالی خود پروژه مد نظر خود را بر اساس اولویت انتخاب نمایند. هر متقاضی می تواند همه پروژه ها را مطابق الویت خود انتخاب نماید.

تذکر مهم: پروژه انتخاب شده توسط متقاضیان در صورتی قطعی خواهد بود که تعداد متقاضیان آن پروژه برابر تعداد واحد پروژه یا کمتر از آن باشد. در غیر اینصورت انتخاب پروژه از طریق قرعه کشی و با در نظر گرفتن ترتیب الویت تعیین شده توسط متقاضی انجام خواهد شد.

نکته1: قرعه کشی فعلی برای متقاضیان مرحله اول قرعه کشی است که با وجود انتخاب پروژه برای هیچکدام از پروژه ها در نیامده اند.

نکته2: هزینه تقریبی احداث هر واحد به قیمت امروز حدود 300 میلیون تومان می باشد که 100 میلیون آن از طریق تسهیلات وام تأمین می گردد.

 

 

 

                                                               جهت ورود به سامانه انتخاب پروژه از لینک زیر اقدام فرمایید: