03 مهر 1400
En | 

ساختمان شماره یک (اراضی)

آدرس: زنجان- اراضی پایین کوه- خیابان میلاد- نبش میلاد ٢١

 

تلفن : 33037200 

 

حوزه مدیرکل

معاونت توسعه ومنابع

معاونت ساخت وتوسعه

نام و نام خانوادگی

شماره

نام و نام خانوادگی

شماره

نام و نام خانوادگی

شماره

مسعود بیات منش

33037261

محسن یگانه

33037251

اصغر اسماعیلی

33037228

سید احمد خلیلی

33037239

سیدعلی موسوی

33037204

سعید امامی

33037227

مجید چلنگری

33037230

مرسل افشاری

33037259

ابوالفضل سلیمانی

33037226

فرامرز محرمی

33037202

لیلا  عصفوری

33037261

جعفر میناخانی

33037224

جعفر رسولی

33037253

جواد مرادی(ذیحساب)

33037256

 

 

مرتضی بیستونی

33037225

 

 

 

 

امیر رسولی

33037263

 

 

 

 

صمد هاشملو

33037231

 

 

 

 

سعید شاهین

33037236

 

 

 

 

 

 

ساختمان شماره 2

آدرس: زنجان - خیابان خرمشهر- روبروی ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان

 

تلفن : 13-33774811

 

معاونت املاک وحقوقی

معاونت  مسکن وساختمان

معاونت شهرسازی ومعماری

نام و نام خانوادگی

شماره

نام و نام خانوادگی

شماره

نام و نام خانوادگی

شماره

عبداله حیدری

239

سعید شاهین فر

221

رحیم توسلیان

221

امیرحسین علوی

263

مهدی جعفری

228

محمدرضا مهدیون

226

فرناز عصفوری

255

احسان ذبیحیان

265

مریم میرلو

216

علیرضا محمدی

244

بهزادکردلو

252

علی عباسی

220

 

 

 

 

ابوذر جعفری

259

 

تاریخ بروز رسانی:1400/05/05